ปัจจุบันคุณเป็นลูกค้า เอไอเอ ใช่หรือไม่?
ท่านสามารถศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่เว็บไซต์ของเอไอเอ